Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SGO48 2nd Single - Koisuru Fortune Cookie (Thất tình tích cực) (2019.12.07)


Details:
Artist : "SGO48"
Title : "Koisuru Fortune Cookie (Thất tình tích cực)"
Release Date : "December 7th, 2019"
Size : "44 Mb"
Format : "RAR/MP3"
Download Link:
Tracklist:
1. Koisuru Fortune Cookie (Thất tình tích cực) / Senbatsu
2. Namida Surprise!
3. Shoujotachi yo (Các bạn gái tôi ơi)
4. 365nichi no Kamihikouki (365 Ngày Máy Bay Giấy)

Members:
"Koisuru Fortune Cookie"
(Center: Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng)
Trainee: Châu Ngọc Đoan Thảo, Huỳnh Ngô Kim Châu, Lê Phạm Thuỷ Tiên, Lê Sunny, Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Hồ Trùng Dương, Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, Nguyễn Quế Minh Hân, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Thanh Hoàng My, Nguyễn Trương Tường Vy, Phạm Lâm Ánh Trúc, Trần Cát Tường, Võ Ngọc Xuân Ca, Võ Phan Kim Khánh, Vương Mai Linh

"Namida Surprise!"
(Center: Nguyễn Trương Tường Vy)
Trainee: Châu Ngọc Đoan Thảo, Huỳnh Ngô Kim Châu, Lê Phạm Thuỷ Tiên, Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Hồ Trùng Dương, Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, Nguyễn Quế Minh Hân, Nguyễn Thanh Hoàng My, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Thị Nhi, Nguyễn Trương Tường Vy, Phạm Lâm Ánh Trúc, Thái Gia Nghi, Trần Cát Tường, Võ Phan Kim Khánh, Vương Mai Linh

"Shoujotachi yo"
(WCenter: Nguyễn Thị Nhi and Trần Cát Tường)
Trainee: Châu Ngọc Đoan Thảo, Huỳnh Ngô Kim Châu, Lê Phạm Thuỷ Tiên, Lê Sunny, Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Hồ Trùng Dương, Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, Nguyễn Quế Minh Hân, Nguyễn Thanh Hoàng My, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Thị Nhi, Nguyễn Trương Tường Vy, Phạm Lâm Ánh Trúc, Trần Cát Tường, Võ Phan Kim Khánh, Vương Mai Linh

"365nichi no Kamihikouki"
(Center: Võ Phan Kim Khánh)
Trainee: Châu Ngọc Đoan Thảo, Huỳnh Ngô Kim Châu, Lê Phạm Thuỷ Tiên, Lê Sunny, Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Hồ Trùng Dương, Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, Nguyễn Quế Minh Hân, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Thanh Hoàng My, Nguyễn Trương Tường Vy, Phạm Lâm Ánh Trúc, Trần Cát Tường, Võ Ngọc Xuân Ca, Võ Phan Kim Khánh, Vương Mai Linh

Post a Comment for "SGO48 2nd Single - Koisuru Fortune Cookie (Thất tình tích cực) (2019.12.07)"