Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

MV SGO48 - Koisuru Fortune Cookie (Thất tình tích cực)

 "SGO48 2nd Single"

Details:
Resolution : "1280 x 720p"
Size : "82 Mb"
Format : "MP4"
Release Date : "December 7th, 2019"
Member:
(Center: Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng)
Trainee: Châu Ngọc Đoan Thảo, Huỳnh Ngô Kim Châu, Lê Phạm Thuỷ Tiên, Lê Sunny, Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Hồ Trùng Dương, Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, Nguyễn Quế Minh Hân, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Thanh Hoàng My, Nguyễn Trương Tường Vy, Phạm Lâm Ánh Trúc, Trần Cát Tường, Võ Ngọc Xuân Ca, Võ Phan Kim Khánh, Vương Mai Linh

Post a Comment for "MV SGO48 - Koisuru Fortune Cookie (Thất tình tích cực)"