Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

MV Nogizaka46 - Kokuhaku no Junban (告白の順番)

 "Coupling Song Nogizaka46 22nd Single - Kokuhaku no Junban (告白の順番)"
Details:
Resolution : "1920 x 1080"
Size : "137 Mb"
Format : "MP4"
Release Date : "November 14th, 2018"
Member List:
"Kokuhaku no Junban"
(Center: Wakatsuki Yumi)

1st Generation: Akimoto Manatsu, Nakada Kana, Sakurai Reika, Wakatsuki Yumi.